نهال گلابی کوشیا پایه رویشی

980,000

موجود

نهال گلابی کوشیا

نهال گلابی کوشیا، ویژگی های برجسته: دارای میوه های زیبا و با کیفیت، تحمل نسبی به آتشک

منشا: ایتالیا

زمان برداشت: میان رس، اواخر مرداد ماه (در منطقه کرج) یک گلابی تابستانی که قبل از بارتلت برداشت می شود.

اندازه ی میوه: متوسط تـا کمـی کوچـک

نهال گلابی کوشیا

زمان گلدهی: ۱۲ الی ۲۴ فروردین ماه (در منطقه کرج)

گرده افشانی: خودنابارور، نیاز به گرده زا دارد. ارقام گرده زا: شاه میوه، سبری، اسپادونا

میزان و عادت رشد: فـرم درخـت عمـودی

عملکرد: متوسط، تولید میوه بـه صـورت خوشـه ای

زمان شروع محصول دهی: ۵ تا ۸ سال برای پایه های بذری و ۳تا ۴ سال برای پایه های رویشی

سال آوری: دارد

عمر اقتصادی: ۳۵ تا ۴۰ سال

نهال گلابی کوشیا

  • تحمل نسبی(حساست کم) به آتشک
  • مقاوم به خاک های سنگین
  • مقاوم به کلروز آهن

مشخصات نهال گلابی

شکل ظاهری/پوست: میوه مخروطی و کاملا منظم و بسیار شکیل، فرورفتگی انتهای میوه منظم و کم عمق، دارای پوست نازک و صاف به رنگ سبز- زرد روشن (قسمت آفتاب خورده ی میوه قرمز رنگ می شود)

طعم/گوشت: بسیار آبدار و شیرین و خوش طعم (شیرین تراز سایر ارقام تابستانی) به رنگ کرم- سفید، فاقد سلول های سنگی

قابلیت انبار مانی: دارای قابلیت حمل و انبارمانی متوسط

موارد مصرف: تازه خوری و فرآوری

کاشت و مراقبت نهال گلابی

فواصل کاشت نهال گلابی کوشیا: ۳*۵/۵ برای ارقام رویشی

شرایط اقلیمی مناسب: خوشبختانه گلابی از جمله درختان میوهای است که به طیف گسترده ای از شرایط نامساعد محیطی مقاومت یا تحمل نشان داده و بـا توجـه به انتخاب نوع رقم، نوع پایه و طول فصل رشد مورد نیاز و یا نیـاز سـرمایی، محـدوده کـشت آن را می توان از نواحی بسیار سرد آمریکای شمالی و شمال اروپا تا نواحی گرم تر دشـت هـا و یـا نـواحی نیمه گرمسیری با استفاده از ارقام با نیاز سرمایی کم تر گسترش داد .

برتری دیگر گلابی نسبت به بسیاری از درختان میوه مناطق معتدله دوره گلدهی دیـر هنگـام آن است و عملاٌ درخت گلابی همانند سیب کم تر و یـا نـدرتا بـا مـشکل سـرمازدگی گـل هـا در بهـار مواجه می شود.

به طورکلی کـشت گلابـی در منـاطقی کـه دمـای زمـستانه از ۲۵- تا ۲۸- دجه سانتی گراد پایین تر رود با احتمال خسارت درخت ناشی از سرمای زمـستانه همـراه اسـت.

ارتفاع از سطح دریا

خاک مناسب: درخت گلابی در مقایسه با درخت سیب و درخت به، طیف بـیش تـری از خـاک هـا را تحمـل می کند. خصوصا در خاک های سنگین و مرطـوب کـه سـبب پوسـیدگی طوقـه در اغلـب درختـان معتدله می گردد، خسارت به درخت گلابی دیرتر اتفاق می افتد.

خاک هایی با بافـت لـومی یـا لوم شنی با اسیدیته ۷/۵-۷ (pH های بالاتر خاک ناشی از آهک فعال سبب زردی درخت و در نهایـت کـاهش سطح کلروفیل برگ ها و ضعف درخت می گردد) مناسب کاشت گلابی است .

در صورت استفاده از پایه های بذری بـا ریـشه عمیـق، عمـق مناسـب خـاک و نفـوذ پذیری لایه های تحتانی خاک دارای اهمیت زیادتری است.

احداث باغ گلابی در مناطقی با خاک آهکی سبب رشد کم درخت، کم باردهی و دیرباردهی گردیده و درخت را به سایر تنش هـا نظیـر بیماری آتشک آسیب پذیرتر می نماید.

نیاز نوری: آفتاب کامل

نیاز سرمایی: از ویژگی های اصلی آن نیاز سرمایی پایین آن است.

نیاز آبی: ۶۰۰۰-۵۰۰۰ مترمکعب

اسیدیته ی آب آبیاری: ۷/۵-۶/۵

هدایت الکتریکی: ۱/۱ میلی موس بر سانتی متر(در شوری ۳/۲، ۵۰% محصول از بین می رود.)

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “نهال گلابی کوشیا پایه رویشی” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

منو اصلی

نهال گلابی کوشیا

نهال گلابی کوشیا پایه رویشی