به شتاک خوش آمدید

بسم الله الرحمن الرحیم

کشاورزی ایران در حال گزار از مرحله سنتی به مرحله صنعتی شدن می باشد که این موضوع ملزومات خاص خود را می خواهد و یکی از این ملزومات نهال استاندارد و ترجیحا” از نوع پایه رویشی می باشد .
 مجموعه تولیدی شتاک از سال ۱۳۹۲ پای به عرصه تولید  گذاشته و رسالت کاری خود را برپایه نوآوری وپیشرفت بنا نهاده است.
محصولات تولیدی مجموعه شامل انواع پایه های رویشی به روش کشت بافت ،نهال های پیوندی مثمر عمدتا” پایه رویشی ، نهال های پیوندی مثمر پایه بذری، نهال های غیر مثمرو درفازهای آتی گل وگیاه زینتی می باشد.
سعی ما براین است تا با استفاده از کارشناسان مجرب و خبره ، ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و تحقیقاتی و زیر نظر مؤسسه ثبت و گواهی بذرونهال با تولید محصولات با کیفیت واستاندارد گامی هرچند کوچک در راستای رشد و پیشرفت این خاک وسرزمین برداریم.
همراهی شما عاشقان و دوستداران طبیعت ما را در رسیدن به این هدف یاری می رساند.
به امید ایرانی آبادتر
زرومه کارشناسان مجموعه شتاک

رضا امیری

حسابدار

کورش بزرگی

طراح

منو اصلی