نهال سیب گرانی اسمیت پایه رویشی

700,000

موجود (می توان پیش خرید کرد)

معرفی محصول

 • فصل برداشت : بسیاردیررس
 • استفاده : تازه خوری
 • میزان بار دهی : عالی
 • زمان نگهداری : 1-2 ماه
 • طعم : ترش
 • میوه : کروی مخروطی و سبز
 • ماندگاری روی درخت : ماندگار
 • خودباروری : خود بارور
 • سال آوری : دارد

نهال سیب گرانی اسمیت پایه رویشی

 

نهال سیب گرانی اسمیت ویژگی های برجسته: به خاطر پوست منحصر به فرد و سبز روشن خود مشهور است وهمواره يكی از رايج ترين ارقام تجاری جهان به شمار می رود.

منشا: استرالیا

زمان برداشت: بسیاردیررس، اواخر مهر تا اوایل آبان

اندازه ی میوه: متوسط – درشت

ویژگی های درخت

زمان گلدهی: میان گل، شروع گلدهی حدودا 22 فروردین زمان تمام گل دهه ی اول تا دوم اردیبهشت، تمام گل تا برداشت 170 روز

گرده افشانی: خودناسازگار، ارقام گرده دهنده رد و گلدن دلیشز، گلدن اسموتی، استيمن، فوجی، پرايم گلد، يلـو اسـپور و مـک اينتـاش

میزان و عادت رشد: گسترده، اندازه ی درخت استاندارد 6-5/5 متر، بعد از 10 سال اندازه ی آن به 4- 3 متر می رسد.

عملکرد: عالی

زمان شروع محصول دهی: 5-3 سال پس از کاشت

سال آوری: دارد ( یکی از تفاوت های ارقام رویشی با بذری این است که سال آوری کمتری نسبت به رقم بذری دارند)

عمر اقتصادی: 40 تا 50 سال

حساسیت و مقاومت

 •  مقاوم به گرما
 •  تحمل عالی به زنگار
 •  حساسیت آن به سفیدک بیشتر از سیب زرد است
 •  درمناطق مرطوب به شانکر سیب مبتلا می شود
 •  درمقابل بیماری لکه سیاه سیب و افت که مقاومت متوسطی دارد
لازم به ذکر است که ارقام رویشی مقاومت بیشتری به آفات و بیماری ها نسبت به ارقام بذری دارند

ویژگی های میوه

شکل ظاهری/پوست: شکل میوه کروی- کروی مخروطی، رنگ زمينه ی سبز با عدسک هـای واضـح روی پوسـت، اما رنگ مشهور سبز روشن فقط در مناطقی با روزها و شب های گرم حاصل می شود. در آب و هوای سردتر که دمای پاییز یک شبه کاهش می یابد ، گرانی اسمیت می تواند یک گلگونی قرمز جذاب ایجاد کند.

طعم/گوشت: رنگ گوشـت سـفيد- سـفيد متمايـل بـه سـبز، طعم خوب و ترش، سفتی بافت بالا،  ترد

قابلیت انبار مانی: خیلی زیاد، تا 210 روز، به خوبی خواص خود را در سرد خانه حفظ می کند.

موارد مصرف: تازه خوری وپخت و پز(زیرا به سرعت سایر ارقام سیب قهوه ای نمی شوند)

ماندگاری روی درخت: ماندگار

کاشت و مراقبت نهال سیب گرانی اسمیت

فواصل کاشت: بستگی به عوامل مختلف از جمله نوع پایه دارد (در ارقام رویشی به دیل رشد رویشی کمتر درخت می توان فاصله کاشت کمتری در نظر گرفت و تعداد بیشتری نهال در هکتار کاشت)

در اندازه پایه ی استاندارد این میزان 5-4/5 * 5/5-4است.

شرایط اقلیمی مناسب:

رقم گرانی اسمیت در آب و هوای گرم تری نسبت به اکثر ارقام سیب رشد می کند.

 – سیب جزو گیاهان مناطق معتدله سرد است

– میانگین درجه حرارت در طول دوره رشد فعال باید در حدود 21 درجه سلسیوس باشد.

– درمنطقه ی مورد نظر برای احداث باغ سيب نبايد سرمای زمـستان بـه كمتـر از 25- درجـه ی سانتی گراد برسـد.

– ميزان حساسيت به سرمای ديررس بهاره به ترتيب به صورت زير است:

ميوه تازه تشكيل شده كوچک< گل كامل بازشده < باز گل نيمه < جوانه های بازنشده

 حساسیت کمتر<——————————–>حساسیت بیشتر

– دمای روزانه ی بيش از 40 درجه ی سـانتی گـراد طـی روزهـای متـوالی همراه با شب های گرم در فصل تابـستان موجب ريزش شديد محصول، زردبرگی حاصل از تنش نوری و غيراقتصادی شدن پـرورش و توليد سيب می شود.

درخت سيب، آب و هوای خشک كوهستانی را تـرجيح مـی دهـد. رطوبـت نـسبی بـالا موجب بروز مشكلاتی از جمله  كاهش محصول، كاهش شديد كيفيت سيب، كاهش قدرت انبارمانی، افزايش بروز زنگار، افزايش بيماری های قارچی و طغيان آفت های شته خواهد شد.

– شب های خنک به ویژه در دو ماه آخر رسیدن میوه برای این درخت سودمند است ودر غیر این صورت در میوه ها طعم و مزه ی مطلوب حاصل نشده ورنگ میوه ها کدر و بافت آنها سست و خاصیت انباری میوه ها نیز کاهش می یابد.

– مناطق در معرض بادهای تند به خصوص نوک تپه ها نیز برای کشت سیب مناسب نیست و باعث کاهش عملکرد می شود.

ارتفاع از سطح دریا: 2200-1300

بـا افـزايش ارتفـاع از سـطح دريـا، نـسبت طـول بـه قطـر ميـــوه و کیفیت میوه افـــزايش و ميـــزان زنگـــار كـــاهش مـــی يابـــد.

خاک مناسب: خاک لمونی باعمق2-1متر ومواد آلی کافی و زه کشی خوب

phخاک 6/5-5/5 و حداکثر 7/5 باشد.درختان سیب خاک اسیدی را ترجیح می دهند.

شوری آب وخاک حد اکثر 2 میلی موس بر سانتی متر مربع در دمای 25 درجه سانتی گراد

به طور کلی كشت و پرورش سيب در خاک های شور و آبياری بـا آب شـور ميزان ريزش گل و ميوه را به شدت افزايش می دهد و توليد محـصول كيفـی و مطلوب نيز در چنين شرايطی مقدور نيست.

نیاز نوری: آفتاب کامل یا سایه ی جزیی، در روزهای گرم تابستان و زیاد بود نور، ممکن است تــنش نــوری ایجاد شــود كــه موجــب زردبرگـی و سـميت می شود.

نیاز سرمایی: نياز سرمايي آن پايين(400 ساعت) است و به همين دليل بـرای منـاطق با دوره ی سرمايی زمستانه ی كوتاه توصيه می شود عملكرد آن در كرج عالی اسـت.

نیاز آبی: 6000  مترمکعب در سال در سیستم آبیاری قطره ای

طبق تحقیقات بهترين روش آبيـاری درختان سیب، در رتبـه اول بازدهی، آبياری قطره ای دو رديفه است این نوع آبیاری نه تنها باعث بهبود عملكرد درخت، صفات كيفی ميوه، درصد قند، عمر انبـاری و بـازار پسندی نسبت به ساير انواع آبیاری می شود بلكه تمامی اين امتيازات همراه با كمترين ميزان مصرف آب به دست می آید.

هرس: به هرس منظم و دقیق بسیار خوب پاسخ می دهد.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “نهال سیب گرانی اسمیت پایه رویشی” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

منو اصلی

نهال سیب گرانی اسمیت

نهال سیب گرانی اسمیت پایه رویشی