سیب گالا پایه رویشی

700,000

موجود

معرفی محصول

 • فصل برداشت : میان رس
 • استفاده : تازه خوری
 • میزان بار دهی : خوب
 • زمان نگهداری : انبارمانی خوب
 • طعم : عالی و معطر
 • میوه : کشیده و قرمز-صورتی با زمینه زرد
 • ماندگاری روی درخت : ریزش پس از رسیدن
 • خودباروری : نیاز به گرده زا
 • سال آوری : دارد

نهال سیب گالا پایه رویشی

نهال سیب گالا رویشی، ویژگی های برجسته: مخصوصا شیرین و آبدار خود بسیار مشهور است.

منشا: نیوزیلند

زمان برداشت: میان رس، اواخر مرداد تا اوایل شهریور

اندازه ی میوه: متوسط- درشت

نهال سیب گالا

مشخصات درخت

زمان گلدهی: میان گل

گرده افشانی: به میزان کم خودبارور احتیاج به گرده زا دارد.

ارقام گرده دهنده: گلدن و رد دلیشز، گرانی اسمیت، فوجی

میزان و عادت رشد: عادت رشدی نیمه گسترده

اندازه ی درخت استاندارد بالغ ۷/۵-۶ متر، درخت نیمه پا کوتاه ۴/۳-۳/۵ متر و پاکوتاه ۳متر است.

متوسط الرشد ( ۶۰-۳۳ سانتی متر در سال)

میوه دهی روی اسپور

عملکرد: خوب

زمان شروع محصول دهی: : درخت استاندارد حدود ۶سال ، نیمه پاکوتاه ۴ تا ۶ سال و پا کوتاه ۳ تا ۴ سال پس از کاشت میوه می دهد.

سال آوری: دارد

عمر اقتصادی: ۴۰ تا ۵۰ سال

نهال سیب گالا

حساسیت و مقاومت

 •  حساس به لکه سیاه به ویژه در شرایط مرطوب
 •  کمی حساس به شانکر
 •  در مناطق مرطوب حساس به عفونت های قارچی است.

مشخصات میوه

شکل ظاهری/پوست: کمی مخروطی، پوست نازک به رنگ قرمز- صورتی گلی

طعم/گوشت: عالی و معطر با زمینه زرد- کرم، نسبتا ترد، آبداروشیرین، دارای بافت محکم

قابلیت انبار مانی: خوب تا ۶ ماه، مقاوم به کوفتگی (بدون خراب شدن و آسیب دیدن به خوبی می ماند) اما ممکن است عطر و طعم آن کاهش یابد.

موارد مصرف: تازه خوری و آب میوه

ماندگاری روی درخت: ریزش پس از رسیدن

نهال سیب گالا

کاشت و مراقبت نهال سیب گالا

فواصل کاشت: درخت استاندارد ۶-۵/۵ * ۶-۵/۵

درخت نیمه پاکوتاه ۴/۵-۳/۵ * ۴/۵-۳/۵

درخت پاکوتاه ۳-۲/۵* ۳-۲/۵

شرایط اقلیمی مناسب: یکی از ویژگی های گالا این است که از میان آب و هوای سرد تا گرم، سیب های با کیفیت خوبی تولید خواهد کرد.

 •  سیب جزو گیاهان مناطق معتدله سرد است
 •  میانگین درجه حرارت در در طول دوره رشد فعال باید در حدود۲۱درجه سلسیوس باشد.
 •  درمنطقه ی مورد نظربرای احداث باغ سيب نبايد سرمای زمـستان بـه كمتـر از ۲۵- درجـه ی سانتی گراد برسـد.
 •  ميزان حساسيت به سرمای ديررس بهاره به ترتيب به صورت زير است:

ميوه تازه تشكيل شده كوچک> گل كامل بازشده > باز گل نيمه > جوانه های بازنشده

 حساسیت بیشتر<———————————>حساسیت کمتر

 •  دمای روزانه ی بيش از ۴۰ درجه ی سـانتی گـراد طـی روزهـای متـوالی همراه با شب های گرم در فصل تابـستان موجب ريزش شديد محصول، زردبرگی حاصل از تنش نوری و غيراقتصادی شدن پـرورش و توليد سيب می شود.
 •  درخت سيب، آب و هوای خشک كوهستانی را تـرجيح مـی دهـد. رطوبـت نـسبی بـالا موجب بروز مشكلاتی از جمله  كاهش محصول، كاهش شديد كيفيت سيب، كاهش قدرت انبارمانی، افزايش بروز زنگار، افزايش بيماری های قارچی و طغيان آفت های شته خواهد شد.
 •  مناطق در معرض بادهای تند به خصوص نوک تپه ها نیز برای کشت سیب مناسب نیست و باعث کاهش عملکرد می شود.

ارتفاع از سطح دریا: ۲۲۰۰-۱۳۰۰

بـا افـزايش ارتفـاع از سـطح دريـا، نـسبت طـول بـه قطـر ميـــوه و کیفیت میوه افـــزايش و ميـــزان زنگـــار كـــاهش مـــی يابـــد.

خاک مناسب: : در خاک لمونی، مرطوب با زهکشی خوب و عمق۲-۱متر ومواد آلی کافی به خوبی رشد می کند. در برابر خشکی مقاوم نیست.

ph خاک ۶/۵-۵/۵ و حداکثر ۷/۵ باشد.درختان سیب خاک اسیدی را ترجیح می دهند.

به طور کلی كشت و پرورش سيب در خاک های شور و آبياری بـا آب شـور( شوری آب وخاک حد اکثر ۲ میلی موس بر سانتی متر مربع در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد) ميزان ريزش گل و ميوه را به شدت افزايش می دهد و توليد محـصول كيفـی و مطلوب نيز در چنين شرايطی مقدور نيست.

نیاز نوری: آفتاب کامل حداقل ۶ ساعت در روز، در روزهای گرم تابستان و زیاد بود نور، ممکن است تــنش نــوری ایجاد شــود كــه موجــب زردبرگـی و سـميت می شود.

نیاز سرمایی: کم ۶۰۰-۵۰۰ ساعت

نیاز آبی: ۶۰۰۰  مترمکعب در سال در سیستم آبیاری قطره ای

طبق تحقیقات بهترين روش آبيـاری درختان سیب، در رتبـه اول بازدهی، آبياری قطره ای دو رديفه است این نوع آبیاری نه تنها باعث بهبود عملكرد درخت، صفات كيفی ميوه، درصد قند، عمر انبـاری و بـازار پسندی نسبت به ساير انواع آبیاری می شود بلكه تمامی اين امتيازات همراه با كمترين ميزان مصرف آب به دست می آید.

هرس: هرس منظم اسپوردهی را افزایش می دهد.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “سیب گالا پایه رویشی” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

منو اصلی

سیب گالا

سیب گالا پایه رویشی