سیب لبنانی قرمز پایه بذری Red delicious

490,000

موجود

معرفی محصول

 • فصل برداشت : دیررس
 • استفاده : تازه خوری و خشک کردن
 • میزان بار دهی : پربار
 • زمان نگهداری : انبار مانی عالی
 • طعم : شیرین و معطر
 • میوه : کشیده و قرمز
 • ماندگاری روی درخت : ریزش پس از رسیدن
 • خودباروری : خودبارور
 • سال آوری : دارد

نهال سیب لبنانی قرمز

نهال سیب لبنانی قرمز ویژگی های برجسته: مهم ترین رقم تجارتی دنیاست  و در ایران به دلیل عدم امکانات کافی برای انبار کردن آن بعد از گلدن دلیشز قرار دارد.

منشا: آمریکا

زمان برداشت: دیررس اواخر شهریور تا اواسط مهر(يـك هفتـه زودتـر از گلدن دليشز می رسد.)

اندازه ی میوه: متوسط – بزرگ

نهال سیب لبنانی قرمز

مشخصات درخت

زمان گلدهی: نسبتا دیرگل

گرده افشانی: دارای درصد بسیار پایینی از خودسازگاری است اما احتیاج به گرده زا دارد،رقم گرده دهنده گلدن دلیشز، گالا، فوجی

میزان و عادت رشد: تاج نیمه گسترده با اندازه ی متوسط تا بزرگ

اندازه ی درخت استاندارد بالغ ۷/۵-۶ متر، درخت نیمه پا کوتاه ۴/۵-۳/۵ متر و پاکوتاه ۳متر است.

سریع الرشد(۶۰ سانتی متردر سال)

عملکرد: پربار

زمان شروع محصول دهی: درخت استاندارد ۶ تا ۱۰ سال ، نیمه پاکوتاه ۴ تا ۶ سال و پا کوتاه ۳ تا ۴ سال پس از کاشت میوه می دهد.

سال آوری: تمایل کم به سال آوری دارد. پس تنک کردن آن ضروریست.

عمر اقتصادی: ۴۰ تا ۵۰ سال

نهال سیب لبنانی قرمز

حساسیت و مقاومت

 • این رقم مقاومت خوبی در برابر بیماری دارد.
 • رقم رد دليـشز بـه دليـل پوسـت ضـخيم در مقايـسه بـا گلدن دليشز، مقاومت بيشتری به زنگـار دارد.

مشخصات میوه

شکل ظاهری/پوست: شكل مخروطی، رنـگ زمينه ی سبز و رنگ رويی قرمز

ایجاد اندازه ی درشت تر و تاج چشمی در مناطق مرتفع.

طعم/گوشت: شیرینی ملایم، معطربا بافت سفت، ترد و آبدار، به رنگ سفید – کرم.

قابلیت انبار مانی: متوسط ۳تا۶ ماه بعد از مدتی بافت نرم می شود.

موارد مصرف: تازه خوری

ماندگاری روی درخت: ریزش پس از رسیدن

نهال سیب لبنانی قرمز

کاشت و مراقبت نهال سیب

فواصل کاشت: درخت استاندارد ۶-۵/۵ * ۶-۵/۵

درخت نیمه پاکوتاه ۴/۵-۳/۵ * ۴/۵-۳/۵

درخت پاکوتاه ۳-۲/۵ * ۳-۲/۵

شرایط اقلیمی مناسب:

 •  سیب جزو گیاهان مناطق معتدله سرد است
 •  میانگین درجه حرارت در در طول دوره رشد فعال باید در حدود۲۱درجه سلسیوس باشد.
 •  درمنطقه ی مورد نظربرای احداث باغ سيب نبايد سرمای زمـستان بـه كمتـر از ۲۵- درجـه ی سانتی گراد برسـد.
 •  ميزان حساسيت به سرمای ديررس بهاره به ترتيب به صورت زير است:

ميوه تازه تشكيل شده كوچک> گل كامل بازشده > باز گل نيمه > جوانه های بازنشده

 حساسیت بیشتر<———————————>حساسیت کمتر

 •  دمای روزانه ی بيش از ۴۰ درجه ی سـانتی گـراد طـی روزهـای متـوالی همراه با شب های گرم در فصل تابـستان موجب ريزش شديد محصول، زردبرگی حاصل از تنش نوری و غيراقتصادی شدن پـرورش و توليد سيب می شود.
 •  درخت سيب، آب و هوای خشک كوهستانی را تـرجيح مـی دهـد. رطوبـت نـسبی بـالا موجب بروز مشكلاتی از جمله  كاهش محصول، كاهش شديد كيفيت سيب، كاهش قدرت انبارمانی، افزايش بروز زنگار، افزايش بيماری های قارچی و طغيان آفت های شته خواهد شد.
 •  مناطق در معرض بادهای تند به خصوص نوک تپه ها نیز برای کشت سیب مناسب نیست و باعث کاهش عملکرد می شود.

ارتفاع از سطح دریا:

بـا افـزايش ارتفـاع از سـطح دريـا، نـسبت طـول بـه قطـر ميـــوه و کیفیت میوه افـــزايش و ميـــزان زنگـــار كـــاهش مـــی يابـــد.

خاک مناسب: در خاک لمونی، مرطوب و با زهکشی خوب بهترین رشد را دارد. در برابر خشکی مقاوم نیست.

phخاک ۶/۵-۵/۵ و حداکثر ۷/۵ باشد.درختان سیب خاک اسیدی را ترجیح می دهند.

به طور کلی كشت و پرورش سيب در خاک های شور و آبياری بـا آب شـور (شوری آب وخاک حداکثر ۲ میلی موس بر سانتی متر مربع در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد) ميزان ريزش گل و ميوه را به شدت افزايش می دهد و توليد محـصول كيفـی و مطلوب نيز در چنين شرايطی مقدور نيست.

نیاز نوری: آفتاب کامل حداقل ۶ ساعت در روز، در روزهای گرم تابستان و زیاد بود نور، ممکن است تــنش نــوری ایجاد شــود كــه موجــب سـميت و زردبرگـی می شود.

نیاز سرمایی: ۸۰۰ – ۷۰۰ساعت

نیاز آبی: ۶۰۰۰  مترمکعب در سال در سیستم آبیاری قطره ای

طبق تحقیقات بهترين روش آبيـاری درختان سیب، در رتبـه اول بازدهی، آبياری قطره ای دو رديفه است این نوع آبیاری نه تنها باعث بهبود عملكرد درخت، صفات كيفی ميوه، درصد قند، عمر انبـاری و بـازار پسندی نسبت به ساير انواع آبیاری می شود بلكه تمامی اين امتيازات همراه با كمترين ميزان مصرف آب به دست می آید.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “سیب لبنانی قرمز پایه بذری Red delicious” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

منو اصلی

نهال سیب لبنانی قرمز

سیب لبنانی قرمز پایه بذری Red delicious