سیب فوجی Fuji

350,000

ناموجود

معرفی محصول

 • فصل برداشت : خیلی دیررس
 • استفاده : تازه خوری و کمپوت
 • میزان باردهی : پربار
 • زمان نگهداری: انبار مانی بالا
 • طعم : خوب
 • میوه : کروی و قرمز-نارنجی با رنگ زمینه سبز
 • ماندگاری روی درخت : ماندگار
 • خودباروری : خودبارور

نهال سیب فوجی

نهال سیب فوجی: بيشترين سطح زيـر كـشت سـيب در كـشور چـين و نيز رقم اصلی را در ژاپن به خود اختـصاص داده اسـت. در ايران در بسياری مناطق از جمله كرج رنگ گيری كامل ندارد محبوبیت آن به دلیل طعم بسیارشیرین و بافت سفت آن است.

نهال سیب فوجی

ویژگیهای برجسته

منشا: ژاپن

زمان برداشت: خیلی دیررس

اندازه ی میوه: متوسط

مشخصات درخت

زمان گلدهی: نسبتا دیر گل

گرده افشانی: نیاز به گرده زا دارد. ارقام گرده دهنده مانند گلدن و رد دلیشز، گالا

میزان و عادت رشد: دارای تاج گرد

اندازه ی درخت استاندارد بالغ ۷/۵-۶ متر، درخت نیمه پا کوتاه ۴/۵-۳/۵ متر و پاکوتاه ۳متر است.

متوسط الرشد ( ۶۰-۳۳ سانتی متر در سال)

عملکرد: خوب

زمان شروع محصول دهی: : درخت استاندارد حدود ۶تا ۱۰سال ، نیمه پاکوتاه ۴ تا ۶ سال و پا کوتاه ۳ تا ۴ سال پس از کاشت میوه می دهد.

سال آوری: دارد

عمر اقتصادی: ۴۰ تا ۵۰ سال

نهال سیب فوجی

حساسیت و مقاومت

 •   تحمل خوب به زنگار
 •  ناهنجاری آب گزیدگی در فوجی طعـم را بهبـود مـی بخـشد و شـيرين تـر می کند.

مشخصات میوه

شکل ظاهری/پوست: کروی پخ و قرمز- نارنجی با اندازه متوسط

طعم/گوشت: صاف مرغوب آبدار سفتی بافت بالا، طعم خوب، شیرین ۱۸-۱۰ درصد قند

قابلیت انبار مانی: زیاد تا ۱۲ ماه سفتی بافت ميـوه بـه صـورت عـالی تـا پايـان دوره ی انبـاری حفظ می شود.

موارد مصرف: تازه خوری و کمپوت و پخت و پز

ماندگاری روی درخت: ماندگار

نهال سیب فوجی

کاشت و مراقبت نهال سیب

فواصل کاشت: درخت استاندارد: ۶-۵/۵ * ۶-۵/۵

درخت نیمه پاکوتاه: ۴/۵-۳/۵ * ۴/۵-۳/۵

درخت پاکوتاه: ۳-۲/۵ * ۳-۲/۵

شرایط اقلیمی مناسب:

 •  سیب جزو گیاهان مناطق معتدله سرد است
 •  میانگین درجه حرارت در در طول دوره رشد فعال باید در حدود۲۱درجه سلسیوس باشد.
 •  درمنطقه ی مورد نظربرای احداث باغ سيب نبايد سرمای زمـستان بـه كمتـر از ۲۵- درجـه ی سانتی گراد برسـد.
 •  ميزان حساسيت به سرمای ديررس بهاره به ترتيب به صورت زير است:

ميوه تازه تشكيل شده كوچک> گل كامل بازشده > باز گل نيمه > جوانه های بازنشده

 حساسیت کمتر<———————————>حساسیت بیشتر

 •  دمای روزانه ی بيش از ۴۰ درجه ی سـانتی گـراد طـی روزهـای متـوالی همراه با شب های گرم در فصل تابـستان موجب ريزش شديد محصول، زردبرگی حاصل از تنش نوری و غيراقتصادی شدن پـرورش و توليد سيب می شود.
 •  درخت سيب، آب و هوای خشک كوهستانی را تـرجيح مـی دهـد. رطوبـت نـسبی بـالا موجب بروز مشكلاتی از جمله  كاهش محصول، كاهش شديد كيفيت سيب، كاهش قدرت انبارمانی، افزايش بروز زنگار، افزايش بيماری های قارچی و طغيان آفت های شته خواهد شد.
 •  مناطق در معرض بادهای تند به خصوص نوک تپه ها نیز برای کشت سیب مناسب نیست و باعث کاهش عملکرد می شود.

ارتفاع از سطح دریا: ۲۲۰۰-۱۳۰۰

بـا افـزايش ارتفـاع از سـطح دريـا، نـسبت طـول بـه قطـر ميـــوه و کیفیت میوه افـــزايش و ميـــزان زنگـــار كـــاهش مـــی يابـــد.

خاک مناسب: در خاک لمونی مرطوب با زهکشی خوب باعمق۲-۱متر ومواد آلی کافی  به خوبی رشد می کند. به خشکی مقاوم نیست.

ph خاک ۶/۵-۵/۵ و حداکثر ۷/۵ باشد.درختان سیب خاک اسیدی را ترجیح می دهند.

به طور کلی كشت و پرورش سيب در خاک های شور و آبياری بـا آب شـور(شوری آب وخاک حد اکثر ۲ میلی موس بر سانتی متر مربع در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد) ميزان ريزش گل و ميوه را به شدت افزايش می دهد و توليد محـصول كيفـی و مطلوب نيز در چنين شرايطی مقدور نيست.

نیاز نوری: آفتاب کامل حداقل ۶ ساعت در روز، در روزهای گرم تابستان و زیاد بود نور، ممکن است تــنش نــوری ایجاد شــود كــه موجــب سـميت و زردبرگـی می شود.

نیاز سرمایی: نیاز سرمایی پایین ۴۰۰ ساعت

نیاز آبی: ۶۰۰۰  مترمکعب در سال در سیستم آبیاری قطره ای

طبق تحقیقات بهترين روش آبيـاری درختان سیب، در رتبـه اول بازدهی، آبياری قطره ای دو رديفه است این نوع آبیاری نه تنها باعث بهبود عملكرد درخت، صفات كيفی ميوه، درصد قند، عمر انبـاری و بـازار پسندی نسبت به ساير انواع آبیاری می شود بلكه تمامی اين امتيازات همراه با كمترين ميزان مصرف آب به دست می آید.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “سیب فوجی Fuji” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

منو اصلی

سیب فوجی

سیب فوجی Fuji

350,000