زرد آلو نخجوان

4,900,000

موجود

معرفی محصول

  • فصل برداشت : میان رس
  • استفاده : تازه خوری و برگه
  • میزان باردهی : پربار
  • زمان نگهداری : 1 هفته
  • طعم : شیرین
  • مانگاری روی درخت : ماندگار
  • میوه : گرد
  • وضعیت هسته : جدا

نهال زردآلو نخجوان

نهال زردآلو نخجوان، ویژگی های برجسته:

منشا: آذربایجان شوروی

زمان برداشت: اوایل تیر

اندازه ی میوه: 48-38 گرم

مشخصات درخت

زمان گلدهی: اوایل تا اواسط فروردین به مدت 12 روز از خاتمه گلدهی تا رسیدن میوه 74 روز

میزان و عادت رشد: جامی با شاخه های گسترده و ارتفاع متوسط 4/5 تا 9متر

عملکرد: پربار

شروع باردهی: 3 تا 5 سال پس از کاشت. 8 تا 10 سال پس از کاشت به باروری کامل می رسد.

عمر اقتصادی: 25 تا 30 سال

مشخصات میوه

شکل ظاهری/پوست: گرد رنگ زمینه زرد روشن و معمولا بدون رنگ رویی

طعم/گوشت: شیرین نرم و آب دار هسته ازاد و مغز شیرین نسبت مواد جامد محلول 19 درصد

قابلیت انبار مانی: كم

موارد مصرف: تازه خوری و برگه (160 گرم برگه به ازای یک کیلوگرم میوه)

کاشت و مراقبت نهال زردآلو

فواصل کاشت: فواصل کاشت: حدودا 6*5

فاصلـه کشـت بـا توجـه بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه، نــوع پایه و رقــم متغیرمی باشــد.

شرایط اقلیمی مناسب: مناطق معتدل گرم با زمستان های سرد و معتدل و تابستان های خشک و گرم برای کاشت زردآلو مناسب است.

در مناطقی كه امکان سرمای ديررس بهاره وجود دارد باید از كشت درختانی مانند زردآلو كه زود گل هستند جلوگيری كنيم.

جوانـه هـای گــل زردآلــو درمقايــسه بــا ســاير هسته داران كمترين مقاومت را به دمای پـايين نـشان مـــی دهد ونوســـانات حرارتـــی درزمـــستان مقاومــت جوانــه هــای گــل را بــه ســرما كــاهش مــی دهــد.

حداكثر دمای مطلق 35 درجه سانتی گراد

حداقل دمای مطلق در زمان رکود و خواب25- تا30- درجه سانتی گراد

دمای خطرناک در زمان غنچه 1/5- درجه سانتی گراد

دمای خطرناک در زمان تمام گل 0/5 درجه سانتی گراد

دمای خطرناک در زمان تشکيل ميوه صفر درجه سانتی گراد

ميانگين دما در طول دوره رشد 26-22 درجه سانتی گراد

متوسط رطوبت نسبی دوره رشد 60 – 40 درصد

درصد شيب: 25 درصد

ارتفاع از سطح دریا: 2300 – 700

عرض جغرافيایی: 45 – 30 درجه

خاک مناسب: بهترين نتيجه را درخاک‌های شنی يا شنی لومی، عمیق با زهكش خوب دارد.

خاک های سنگین و رسی و هم چنین خاک های شور را نمی پسندد.

از مقاومترين درختان هسته دار به آهک خاک به شمار می رود ( تا 25 درصد آهک)

هدایت الکتریکی خاك 1/6 ميلی موس بر سانتی متر

اسیدیته ی خاک 7/8-6/5

نیاز نوری: نور کامل خورشید حداقل 6 تا 8 ساعت در روز

نیاز سرمایی: بسته به رقم 1100-650 ساعت

نیاز آبی: 7000 – 5000 مترمکعب (زردآلو نيمه مقاوم به كم آبی است.)

درخت زردآلو به شرایط غرقاب حساس است.

ریشه ها در محدوده ی 2 متری سطح خاک محدود می شوند، بنابراین زمین را تا عمق 2 متر خیس کنید.

اسیدیته ی آب آبیاری 7/5 – 6/5

هدایت الکتریکی آب آبياری 1/1ميلی موس بر سانتی متر

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “زرد آلو نخجوان” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

منو اصلی

نهال زرد آلو نخجوان

زرد آلو نخجوان