زرد آلو شاهرودی(بادامی)

490,000

موجود

معرفی محصول

  • فصل برداشت : پیش رس
  • استفاده : تازه خوری و کمپوت
  • میزان باردهی : پربار
  • زمان نگهداری : 1 هفته
  • طعم : شیرین
  • مانگاری روی درخت : ریزش پس از رسیدن
  • میوه : کشیده وقرمز- زرد
  • وضعیت هسته : چسبان

نهال زرد آلو شاهرودی (بادامی)

نهال زردآلو شاهرودی، ویژگی های برجسته:

منشا: شاهرود

زمان برداشت: میان رس اواخر خرداد – اوایل تیر

اندازه ی میوه: نسبتا بزرگ ۵۵گرم

مشخصات درخت

زمان گلدهی: اواخر اسفند – اوایل فروردین به مدت ۱۴ روز از گلدهی تا میوه دهی ۷۵ روز

گرده افشانی: خودناسازگار

میزان و عادت رشد: جامی با شاخه های گسترده ومتوسط ارتفاع ۵/۵ متر

عملکرد: پربار ۷۵ کیلوگرم

شروع باردهی: ۳ تا ۵ سال پس از کاشت. ۸ تا ۱۰ سال پس از کاشت به باروری کامل می رسد.

عمر اقتصادی: ۲۵ تا ۳۰ سال

مشخصات میوه

شکل ظاهری/پوست: کشیده رنگ زمینه کرم رنگ رویی قرمز گلی

طعم/گوشت: شیرین نرم و آب دار هسته ازاد و طعم مغز شیرین نسبت مواد جامد محلول ۱۸ درصد گوشت

قابلیت انبار مانی: كم

موارد مصرف: تازه خوری و برای برگه مناسب نیست( ۱۰۵ گرم برگه به ازای یک )

کاشت و مراقبت نهال زردآلو

فواصل کاشت: فواصل کاشت: حدودا ۶*۵

فاصلـه کشـت بـا توجـه بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه، نــوع پایه و رقــم متغیرمی باشــد.

شرایط اقلیمی مناسب: مناطق معتدل گرم با زمستان های سرد و معتدل و تابستان های خشک و گرم برای کاشت زردآلو مناسب است.

در مناطقی كه امکان سرمای ديررس بهاره وجود دارد باید از كشت درختانی مانند زردآلو كه زود گل هستند جلوگيری كنيم.

جوانـه هـای گــل زردآلــو درمقايــسه بــا ســاير هسته داران كمترين مقاومت را به دمای پـايين نـشان مـــی دهد ونوســـانات حرارتـــی درزمـــستان مقاومــت جوانــه هــای گــل را بــه ســرما كــاهش مــی دهــد.

حداكثر دمای مطلق ۳۵ درجه سانتی گراد

حداقل دمای مطلق در زمان رکود و خواب۲۵- تا ۳۰- درجه سانتی گراد

دمای خطرناک در زمان غنچه ۱/۵- درجه سانتی گراد

دمای خطرناک در زمان تمام گل ۰/۵ درجه سانتی گراد

دمای خطرناک در زمان تشکيل ميوه صفر درجه سانتی گراد

ميانگين دما در طول دوره رشد ۲۶-۲۲ درجه سانتی گراد

متوسط رطوبت نسبی دوره رشد ۶۰ – ۴۰ درصد

درصد شيب: ۲۵ درصد

ارتفاع از سطح دریا: ۲۳۰۰ – ۷۰۰

عرض جغرافيایی: ۴۵ – ۳۰ درجه

خاک مناسب: بهترين نتيجه را درخاک‌های شنی يا شنی لومی، عمیق با زهكش خوب دارد.

خاک های سنگین و رسی و هم چنین خاک های شور را نمی پسندد.

از مقاومترين درختان هسته دار به آهک خاک به شمار می رود ( تا ۲۵ درصد آهک)

هدایت الکتریکی خاك ۱/۶ ميلی موس بر سانتی متر

اسیدیته ی خاک ۷/۸-۶/۵

نیاز نوری: نور کامل خورشید حداقل ۶ تا ۸ ساعت در روز

نیاز سرمایی: بالا ۱۰۰۰ ساعت

نیاز گرمایی: ۳۳۳۲ ساعت درجه ی رشد

نیاز آبی: ۷۰۰۰ – ۵۰۰۰ مترمکعب (زردآلو نيمه مقاوم به كم آبی است.)

درخت زردآلو به شرایط غرقاب حساس است.

ریشه ها در محدوده ی ۲ متری سطح خاک محدود می شوند، بنابراین زمین را تا عمق ۲ متر خیس کنید.

اسیدیته ی آب آبیاری ۷/۵ – ۶/۵

هدایت الکتریکی آب آبياری ۱/۱ميلی موس بر سانتی متر

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “زرد آلو شاهرودی(بادامی)” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

منو اصلی

زرد آلو شاهرودی

زرد آلو شاهرودی(بادامی)