زردآلو محمد علی بیگی پایه بذری

490,000

موجود

معرفی محصول

  • فصل برداشت : پیش رس
  • استفاده : تازه خوری
  • میزان باردهی : پربار
  • زمان نگهداری : 1 هفته
  • طعم : شیرین
  • مانگاری روی درخت : ریزش پس از رسیدن
  • میوه : کوچک تا متوسط و زرد
  • وضعیت هسته : جدا

نهال زردآلو محمد علی بیگی

نهال زردآلو محمد علی بیگی، ویژگی های برجسته: بسیار بازارپسند

زمان برداشت: اوایل تیر

اندازه ی میوه: متوسط

مشخصات درخت

زمان گلدهی: اوایل فروردین

میزان و عادت رشد: درخت قوی با توسعه گسترده که به ارتفاع ۴/۵ تا ۹ متر می رسد.

عملکرد: خوب

شروع باردهی: ۳ تا ۵ سال پس از کاشت. ۸ تا ۱۰ سال پس از کاشت به باروری کامل می رسد.

سال آوری: ندارد

عمر اقتصادی: ۲۵ تا ۳۰ سال

مشخصات میوه

شکل ظاهری/پوست: گرد، زرد روشن با رنگ رویی صورتی- قرمز

طعم/گوشت: بسیار شیرین با عطر و طعم خوب گوشت میوه زرد کم رنگ دارای مغز شیرین وسفت

قابلیت انبار مانی: كم

موارد مصرف: تازه خوری

کاشت و مراقبت نهال زردآلو

فواصل کاشت: فواصل کاشت: حدودا ۶*۵

فاصلـه کشـت بـا توجـه بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه، نــوع پایه و رقــم متغیرمی باشــد.

شرایط اقلیمی مناسب: مناطق معتدل گرم با زمستان های سرد و معتدل و تابستان های خشک و گرم برای کاشت زردآلو مناسب است.

در مناطقی كه امکان سرمای ديررس بهاره وجود دارد باید از كشت درختانی مانند زردآلو كه زود گل هستند جلوگيری كنيم.

جوانـه هـای گــل زردآلــو درمقايــسه بــا ســاير هسته داران كمترين مقاومت را به دمای پـايين نـشان مـــی دهد ونوســـانات حرارتـــی درزمـــستان مقاومــت جوانــه هــای گــل را بــه ســرما كــاهش مــی دهــد.

حداكثر دمای مطلق ۳۵ درجه سانتی گراد

حداقل دمای مطلق در زمان رکود و خواب۲۵- تا۳۰- درجه سانتی گراد

دمای خطرناک در زمان غنچه ۱/۵- درجه سانتی گراد

دمای خطرناک در زمان تمام گل ۰/۵ درجه سانتی گراد

دمای خطرناک در زمان تشکيل ميوه صفر درجه سانتی گراد

ميانگين دما در طول دوره رشد ۲۶-۲۲ درجه سانتی گراد

متوسط رطوبت نسبی دوره رشد ۶۰ – ۴۰ درصد

درصد شيب: ۲۵ درصد

ارتفاع از سطح دریا: ۲۳۰۰ – ۷۰۰

عرض جغرافيایی: ۴۵ – ۳۰ درجه

خاک مناسب: بهترين نتيجه را درخاک‌های شنی يا شنی لومی، عمیق با زهكش خوب دارد.

خاک های سنگین و رسی و هم چنین خاک های شور را نمی پسندد.

از مقاومترين درختان هسته دار به آهک خاک به شمار می رود ( تا ۲۵ درصد آهک)

هدایت الکتریکی خاك ۱/۶ ميلی موس بر سانتی متر

اسیدیته ی خاک ۷/۸-۶/۵

نیاز نوری: نور کامل خورشید حداقل ۶ تا ۸ ساعت در روز

نیاز سرمایی: بسته به رقم ۱۱۰۰-۶۵۰ ساعت

نیاز سرمایی این رقم نسبتا زیاد است.

نیاز گرمایی: ۳۰۰۰ ساعت درجه ی رشد

نیاز آبی: ۷۰۰۰ – ۵۰۰۰ مترمکعب (زردآلو نيمه مقاوم به كم آبی است.)

درخت زردآلو به شرایط غرقاب حساس است.

ریشه ها در محدوده ی ۲ متری سطح خاک محدود می شوند، بنابراین زمین را تا عمق ۲ متر خیس کنید.

اسیدیته ی آب آبیاری ۷/۵ – ۶/۵

هدایت الکتریکی آب آبياری ۱/۱ميلی موس بر سانتی متر

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “زردآلو محمد علی بیگی پایه بذری” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

منو اصلی

نهال زرد آلو

زردآلو محمد علی بیگی پایه بذری