امکان احداث باغات متراکم ( افزایش راندمان تولید)

  • قابلیت انجام عملیات های باغ بصورت مکانیزه
  • پیش رس کردن میوه با استفاده از سازه های گلخانه ای و تیمار هورمون
  • پیش گیری از سرمازدگی بهاره
  • تولید محصول با کیفیت و مطلوب بازار
  • امکان کاشت درختان در شرایط ویژه (کم آبی، خاکهای سنگین ، جاکاری ، خاکهای آهکی و …)
  • استفاده از علم روز

 

منو اصلی